Zaproszenie na konferencję

Zapraszamy do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wokół Paula Ladewiga i jego „Katechizmu biblioteki” (2). Konferencja odbędzie się w dniach 3-4 czerwca 2019 r. Organizatorem jest Zakład Informacji Naukowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Obrady będą odbywały się w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Szymanowskiego 3 w Bydgoszczy.