Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2015-2018

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Bydgoszcz – Ostromecko 23-24 kwietnia 2018 r.

Ostatnie wpisy
Polecane

Ostatnie wpisy

ajax-loader

Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2015-2018

Zapraszamy do udziału w czwartej edycji konferencji zatytułowanej: Z dziejów książki i prasy. Nawiązując do poprzednich spotkań naukowych proponujemy przegląd badań za lata 2015-2018. Koncepcja naszej konferencji nie ulega zmianie. Zapraszamy do udziału w niej historyków książki i bibliotek oraz prasy. Chcemy podzielić się najnowszymi wynikami badań lub projektami, omówić problemy badawcze, które w swoim środowisku warto zasygnalizować, upublicznić i przedyskutować, aby uzyskać opinię, ocenę czy pierwszą recenzję najwybitniejszych bibliologów i prasoznawców w Polsce.

Dotychczasowe nasze spotkania zaowocowały cennymi, nowymi ujęciami tematów, łamaniem ustalonych kanonów dotyczących przeszłości bibliologii, które w świetle odkrywanych źródeł i nowych badań, domagają się korekty lub bardziej pogłębionego naświetlenia wielu problemów. Nasze osiągnięcia, historyków książki i prasy, wspierają także badania wielu działów humanistyki, przede wszystkim filologii, historii, a także przeszłości instytucji państwowych i kościelnych.

Serdecznie zapraszamy również historyków wykorzystujących w swoich badaniach nowe technologie, które umożliwiają i ułatwiają podejmowanie badań porównawczych oraz syntezę dawnych i nowych tematów badawczych.

Konferencja odbędzie się w Pałacu w Ostromecku, którego położenie w pobliżu autostrady A1 pozwala na wygodny dojazd z północy i południa, ze wschodu i zachodu Polski.

Naszą konferencję otworzymy obiadem powitalnym w poniedziałek 23 kwietnia 2018 r., a zakończymy obiadem pożegnalnym w dniu następnym. Obrady zostaną podzielone na dwa tematyczne panele, zgodnie z dwoma przedmiotami naszych obrad.

Przewidujemy publikację pokonferencyjną. Artykuły do pracy zbiorowej, z aparatem naukowym w systemie przecinkowym, należy złożyć z abstraktem, słowami kluczowymi i zestawieniem bibliografii oraz tłumaczenia tytułu, abstraktu i słów kluczowych na język angielski, do 31 maja 2018 r. Proponujemy też (do wyboru) wydanie tekstów w całości anglojęzycznych w półroczniku „Universitas Gedanensis”, który ukaże się na konferencję (należy je przesłać wcześniej, do 1 marca 2018 r.).

Udział w konferencji prosimy zgłosić do 31 stycznia 2018 r. poprzez wypełnienie formularza, który będzie dostępny na stronie konferencji: www.konferencja.kinib.ukw.edu.pl.

Konferencja jest odpłatna. Koszt podróży i noclegów uczestnicy pokrywają indywidualnie lub delegujące instytucje. Opłata konferencyjna wynosi 350 zł, którą należy uiścić do 1 marca 2018 r. Organizatorzy zapewniają dwa obiady, kawę w przerwach, uroczystą kolację i miłą atmosferę.

Komitet naukowy stanowią: prof. zw. dr hab. Iwona Imańska (Toruń), prof. dr hab. Anna Peck (Warszawa), prof. zw. dr hab. Andrzej Romanow (Gdańsk), prof. zw. dr hab. Andrzej Wałkówski, ks. prof. zw. dr hab. Dariusz Tabor (Kraków), ks. dr hab. Zdzisław Kropidłowski, prof. nadzw. (Bydgoszcz).

Szczegółowe informacje są umieszczone na stronie: konferencja.kinib.ukw.edu.pl. Sekretarzami konferencji są dr hab. Dariusz Spychała, dr Joanna Gomoliszek, dr Bernardeta Iwańska-Cieślik przy współpracy dr Joanny Matyasik z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Wszelkie pytania organizacyjne prosimy kierować na adres: kinib@ukw.edu.pl. Informacji udziela również sekretariat pod numerem tel. 52 326 64 37.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Organizatorzy konferencji