Wokół Paula Ladewiga i jego "Katechizmu Biblioteki"

Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Bydgoszcz 24-25 kwietnia 2017 r.

 • Miejsce obrad
 • Miejsce obrad
 • Miejsce obrad
Ostatnie wpisy
Polecane

Ostatnie wpisy

ajax-loader

Miejsce obrad

Obrady odbędą się w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Szymanowskiego 3 w auli nr 2.40.

Program konferencji

24.04.2017
9.00-9.20 Rejestracja uczestników
9.30-10.00 Otwarcie konferencji

I. Inspiracje
10.00-10.20 Zdzisław Gębołyś: Paul Ladewig – życie długie, zmienne, ale ciekawe
10.20-10.40 Lidia Derfert-Wolf: Stare wino w nowej butelce – nowoczesne biblioteki a Katechizm bibliotekarza Paula Ladewiga z 1914 r.
10.40-11.00 Krystyna Hudzik: Wskaźniki efektywności bibliotek: o aktualności zasad statystyki i księgowości Paula Ladewiga
11.00-11.30 Przerwa kawowa
11.30-11.50 Piotr Dobrowolski, Aneta Pajka: Odzwierciedlenie poglądów Paula Ladewiga w pierwszych regulaminach bibliotek wojskowych
11.50-12.10 Alicja Sobańska: Wychowanie nie jest zadaniem biblioteki, lecz następstwem jej istnienia – słowa Paula Ladewiga w obliczu diagnozowanego kryzysu edukacji
12.10-12.30 Dyskusja
13.00-14.00 Obiad

II. Z warsztatu bibliotekarza
14.00-14.20 Jacek Wojciechowski: Bibliotekarstwo i biblioteki: próba prognozy
14.20-14.40 István Boda Károly, Erzsébet Tóth, István Csont, László T. Nagy: Developing learners’ English linguistic competence in the three-dimensional model of the ancient Library of Alexandria
14.40-15.00 Paweł Marzec: Analiza technologii wykorzystywanych w serwisach internetowych bibliotek publicznych w województwie kujawsko-pomorskim.
15.00-15.20 Hans-Werner Retterath: Bücher- und Archivalienspenden an die Bibliothek des Instituts für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa (IVDE), Freiburg, im Lichte von Paul Ladewigs Katechismus
15.20-15.40 Agnieszka Gołda: Bibliografia w służbie nauki i czytającej publiczności. Zadania bibliografów w świetle wypowiedzi teoretyków i praktyków okresu II Rzeczypospolitej
15.40-15.50 Dyskusja
15.50-16.20 Przerwa kawowa

III. Biblioteki
16.20-16.40 Andrzej Mężyński: Józef Grycz cytuje Ladewiga… Epizod z dziejów bibliotek warszawskich w czasie okupacji niemieckiej
16.40-17.00 Hanna Langer: Idea bibliotek dla dzieci na łamach „Przeglądu Oświatowego” (1910-1939)
17.00-17.20 Juergen Warmbrunn: Spezialbibliothekarische Arbeit – Eine Analyse unter besonderer Berücksichtigung von Paul Ladewigs „Politik der Bücherei“.
17.20-17.40 Zdzisław Kropidłowski: Dziecko zaprasza do biblioteki. O kilku aspektach projektu Dokk1.
17.40-18.00 Aldona Chlewicka-Mączyńska: Funkcjonalność budynku biblioteki akademickiej na przykładzie nowego gmachu Biblioteki UKW w Bydgoszczy
18.00-18.20 Dyskusja
19.00-21.00 Bankiet

25.04.2017
9.00-9.45 Zwiedzanie Biblioteki UKW

IV. Zawód i role bibliotekarza (2)
10.00-10.20 Helena Legowicz: Bibliotekarz czy omnibus. Rola bibliotekarzy w pracy społecznikowskiej na rzecz zachowania tożsamości Polaków na Zaolziu.
10.20-10.40 Elżbieta Pokorzyńska: Gdy bibliotekarz jest bibliofilem
10.40-11.00 Danuta Szłapińska: Rola i zadania bibliotekarza w bibliotece dla dzieci w świetle kroniki
11.00-11.30 Przerwa kawowa
11.30-11.50 Ewa Goumissi: Kobiety-stypendystki, bibliotekarki w Bibliotece Ossolineum i innych bibliotekach naukowych Lwowa w latach 1918-1939
11.50-12.10 Dariusz Spychała: Rola i znaczenie bibliotekarza w antycznych bibliotekach ze szczególnym uwzględnieniem Biblioteki Aleksandryjskiej i Pergamońskiej.
12.10-12.30 Bernardeta Iwańska-Cieślik: Włocławskie stowarzyszenia i ich biblioteki w XIX i na początku XX wieku
12.30-13.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji
13.00-14.00 Obiad

Lista uczestników

 1. Binkowska Dagmara, dr (Polska Akademia Nauk, Biblioteka Gdańska)
 2. Brzezińska-Stec Halina, mgr (Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku)
 3. Chlewicka-Mączyńska Aldona, dr (Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 4. Derfert-Wolf Lidia, mgr (Biblioteka Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy)
 5. Dobrowolski Piotr, dr (Centralna Biblioteka Wojskowa, Warszawa)
 6. Domańska Katarzyna, dr (Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 7. Gębołyś Zdzisław, dr hab., prof. UKW (Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 8. Głowacka Ewa, dr hab., prof. UMK (Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 9. Gołda Agnieszka, dr (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 10. Gomoliszek Joanna, dr (Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 11. Goumissi Ewa, mgr (Politechnika Wrocławska, Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej, Wrocław)
 12. Hudzik Krystyna, mgr (Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 13. Imbierowicz Anna, mgr (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)
 14. Iwańska-Cieślik Bernadetta, dr (Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 15. Jazdon Artur, dr hab. (Biblioteka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 16. Kropidłowski Zdzisław, dr hab., prof. UKW (Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 17. Kwoka Bernard, mgr (Martin-Opitz-Bibliothek, Herne, Niemcy)
 18. Langer Hanna, dr (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 19. Legowicz Helena, mgr (Biblioteka Regionalna Karwina, Republika Czeska)
 20. Marzec Paweł, dr (Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 21. Mężyński Andrzej, prof. dr hab. (Uniwersytet Wrocławski)
 22. Nowicki Ryszard, dr hab., prof. UKW (Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 23. Pajka Aneta, mgr (Centralna Biblioteka Wojskowa, Warszawa)
 24. Palus Leszek, mgr (Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu)
 25. Parszyk Ewa, sekretariat (Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 26. Pokorzyńska Elżbieta, dr (Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 27. Puchalski Jacek, dr hab. Prof. UW (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego)
 28. Retterath Hans-Werner, dr (Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa, Fryburg, Niemcy)
 29. Skibicka Teresa, mgr, (dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy)
 30. Sobańska Alicja, mgr (Biblioteka Raczyńskich, Poznań)
 31. Spychała Dariusz, dr (Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 32. Szłapińska Danuta, student II roku informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 33. Tonakiewicz-Kołosowska Anna, mgr (Politechnika Warszawska, Biblioteka Główna)
 34. Tóth Erzsébet, dr (University of Debrecen, Faculty of Informatics)
 35. Warmbrunn Juergen, dr (Instytut Herdera, Marburg, Niemcy)
 36. Wodniak Katarzyna, dr (Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 37. Wojciechowska Maja, dr hab. prof. UG (Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański)
 38. Wojciechowski Jacek, prof. zw. dr hab. (Uniwersytet Jagielloński)
ajax-loader