Wokół Paula Ladewiga i jego "Katechizmu Biblioteki"

Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Bydgoszcz 24-25 kwietnia 2017 r.

 • Faktury
 • Faktury
 • Faktury
Ostatnie wpisy
Polecane

Ostatnie wpisy

ajax-loader

Założenia konferencji

 • Bibliotekarz jest jak dobra gospodyni domowa. Jego praca nie jest widoczna, widoczny jest jedynie sukces w zakresie porządku i działania.
 • Biblioteka jest sanktuarium – nie tylko dla niewiele wiedzących. Tak właśnie powinna być traktowana.
 • Biblioteka jest najwdzięczniejszym zawodem dla osób z powołaniem. Bibliotekarz jest powiernikiem dla każdego, nie będąc dłużnikiem nikogo.
 • Biblioteka jest świątynią i potrzebuje także na zewnątrz poważnego pięknego kształtu.

Czy zgadzacie się państwo z tymi stwierdzeniami? Czy uważacie, że są one aktualne, a może trącą myszką? Cytaty pochodzące z Katechizmu biblioteki Paula Ladewiga wydanego przed ponad 100 laty mogą być okazją do przemyśleń oraz pretekstem do szerszych rozważań. Z całą pewnością zasługują na zorganizowanie konferencji naukowej. Konferencja zakłada realizację kilku celów. Po pierwsze jej celem jest upowszechnienie myśli bibliotekarskiej Paula Ladewiga, przypomnienie jego wydanego przed 100 laty Katechizmu biblioteki oraz jego autora – bibliotekarza i organizatora bibliotek publicznych. nauczyciela bibliotekarzy w jednej osobie, zwolennika biblioteki publicznej jako placówki o nieskrępowanym dostępie dla publiczności. Po drugie, poprzez konferencję chcemy zapoczątkować dyskusję na temat aktualności wielowymiarowych i wielowątkowych przemyśleń P. Ladewiga dotyczących roli bibliotek i bibliotekarza w społeczeństwie. W zamyśle organizatorów konferencja ma mieć charakter interdyscyplinarny. Zaproszenie kierujemy do osób z kraju i zagranicy, bibliotekarzy i tych wszystkich ludzi książki, którzy prowadzą badania naukowe w zakresie bibliologii i informatologii oraz tych, którzy korzystają na co dzień z bibliotek.
Zapraszamy do składania propozycji wystąpień (szczegóły dotyczące zgłoszenia na konferencję znajdują się na stronie: Dla uczestników – informacje ogólne).

Konferencja będzie koncentrować się wokół myśli Ladewiga dotyczących zawodu bibliotekarskiego. Przewidujemy prezentację referatów w dwóch dużych blokach tematycznych:

 1. Biblioteki – zadania i wyzwania; szanse i zagrożenia; nadzieje i beznadzieje; między dobrem jednostki a dobrem ogółu.
 2. Zawód bibliotekarza – cechy, obowiązki, status, wizerunek.

Jako punkt wyjścia proponujemy jedną z refleksji Paula Ladewiga. Zainteresowani mogą sięgnąć do Katechizmu biblioteki wydanego w języku polskim w 2016 roku (Paul Ladewig, Katechizm Biblioteki, przeł. Zdzisław Gębołyś przy współpr. Bernharda Kwoki. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016. ISBN 978-83-8018-050-5.) Tekst dostępny jest również w wersji elektronicznej:

 1. w czasopiśmie: Bibliotekarz Zachodnio-Pomorski. R. 55, 2014, nr 1 (145), s. 21-50,
 2. lub w Repozytorium Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego: Katechizm bibliotekarza dra Paula Ladewiga.

Przedłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń na konferencję

Pragniemy podziękować wszystkim osobom, które zgłosiły chęć udziału w konferencji: Wokół Paula Ladewiga i jego „Katechizmu biblioteki”. Jednocześnie informujemy, iż termin przyjmowania zgłoszeń został  przedłużony do 19 lutego 2017 r. Wszystkich zainteresowanych gorąco zachęcamy do przesyłania propozycji referatów. Przypomnimy, iż istnieje także możliwość udziału w konferencji bez referatu. Szczegóły dotyczące zgłoszenia znajdują się na stronie: Informacje ogólne.

ajax-loader