Opłata konferencyjna

Proszę dokonać wpłaty konferencyjnej w wysokości: 420 złotych. Kwota ta nie obejmuje kosztów opłat bankowych. Termin dokonania wpłaty: do 31.03.2019. Opłaty należy dokonać na następujący rachunek bankowy: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Santander Bank Polska S.A. 13 oddział w Bydgoszczy 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000 Z dopiskiem: Ladewig 2019 + imię i nazwiskoRead More