Podziękowania

Szanowni Państwo, pragnę serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom konferencji „Wokół Paula Ladewiga i jego Katechizmu biblioteki”. Dziękuję za przybycie, za stworzenie niepowtarzalnej atmosfery, za objawiającą się na każdym kroku życzliwość oraz za wyjątkowo aktywny udział w konferencji. Specjalne podziękowania chciałbym złożyć na ręce referentów za przygotowanie referatów, za poniesiony w związku z tym trud badawczy, takżeRead More