Parametry fotografii i innych ilustracji: schematy, wykresy, screeny

Szanowni Państwo, jeżeli zamierzacie Państwo wzbogacić swój tekst o fotografie, proszę uwzględnić następujące wymagania. Fotografia powinna być oryginalną (wielkość), nie kompresowana, zapisana w formacie TIFF, GIF lub PDF (proszę nie dostarczać fotografii w formacie JPG). Proszę też zaznaczyć przy fotografii jej proweniencję, czyli, kto jest autorem fotografii. Jeżeli fotografia, pochodzi  do innej osoby/instytucji, proszę przedłożyć stosownąRead More

Termin dostarczenia gotowego tekstu do tomu pokonferencyjnego

Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o przesłanie tekstu do tomu pokonferencyjnego w terminie nieprzekraczalnym do 31.07.2019 roku. Planowany termin wydania książki to ostatni kwartał przyszłego roku. Zwłoka w dostarczeniu komputeropisu może spowodować, w przypadku braku ku temu obiektywnych okoliczności, wyłączenie tekstu z planowanego tomu. Ponadto może opóźnić wydanie tomu i spowodować perturbacje finansowe. Jak państwu komunikowałemRead More

Prezentacje

Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na zamieszczenie na stronie internetowej konferencji prezentacji przedstawionej podczas konferencji w formacie PDF w wersji do odczytania, co jak sądzę, zabezpieczy prezentację przed niedozwolonym użytkiem. W razie zgody bardzo proszę o jej nadesłanie na mój adres służbowy: zdzislaw.gebolys@ukw.edu.pl. Pragnę zaznaczyć, że moją intencją jest danie możliwości zapoznania się zRead More

Podziękowania

Szanowni Państwo, pragnę serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom konferencji „Wokół Paula Ladewiga i jego Katechizmu biblioteki”. Dziękuję za przybycie, za stworzenie niepowtarzalnej atmosfery, za objawiającą się na każdym kroku życzliwość oraz za wyjątkowo aktywny udział w konferencji. Specjalne podziękowania chciałbym złożyć na ręce referentów za przygotowanie referatów, za poniesiony w związku z tym trud badawczy, takżeRead More