Parametry fotografii i innych ilustracji: schematy, wykresy, screeny

Szanowni Państwo, jeżeli zamierzacie Państwo wzbogacić swój tekst o fotografie, proszę uwzględnić następujące wymagania. Fotografia powinna być oryginalną (wielkość), nie kompresowana, zapisana w formacie TIFF, GIF lub PDF (proszę nie dostarczać fotografii w formacie JPG). Proszę też zaznaczyć przy fotografii jej proweniencję, czyli, kto jest autorem fotografii. Jeżeli fotografia, pochodzi  do innej osoby/instytucji, proszę przedłożyć stosownąRead More

Termin dostarczenia gotowego tekstu do tomu pokonferencyjnego

Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o przesłanie tekstu do tomu pokonferencyjnego w terminie nieprzekraczalnym do 31.07.2019 roku. Planowany termin wydania książki to ostatni kwartał przyszłego roku. Zwłoka w dostarczeniu komputeropisu może spowodować, w przypadku braku ku temu obiektywnych okoliczności, wyłączenie tekstu z planowanego tomu. Ponadto może opóźnić wydanie tomu i spowodować perturbacje finansowe. Jak państwu komunikowałemRead More

Prezentacje

Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na zamieszczenie na stronie internetowej konferencji prezentacji przedstawionej podczas konferencji w formacie PDF w wersji do odczytania, co jak sądzę, zabezpieczy prezentację przed niedozwolonym użytkiem. W razie zgody bardzo proszę o jej nadesłanie na mój adres służbowy: zdzislaw.gebolys@ukw.edu.pl. Pragnę zaznaczyć, że moją intencją jest danie możliwości zapoznania się zRead More

Wskazówki dla autorów tekstów

Przygotowanie tekstu do druku (pobierz w formacie PDF: wytyczne2019): objętość – do 1 a.w. (do 40 000 znaków) łącznie ze streszczeniem (w języku angielskim) oraz z materiałami ilustracyjnymi; tekst należy przygotować w wybranym edytorze tekstu (preferowany edytor tekstu – Microsoft Word) i zapisywać w jednym z formatów: DOC, DOCX lub RTF; tekst należy składać stylem normalnym,Read More

Informacje dla uczestników

Informacje dla autorów referatów i komunikatów Tytuł referatu/komunikatu wraz z abstraktem (300 do 600 wyrazów) należy nadesłać pocztą elektroniczną na adres konferencji kinib@ukw.edu.pl do dnia 17.02.2019. Plik z kartą zgłoszenia można pobrać tutaj: (plik w formacie DOC): karta_zgloszenia_2019 Informacja o przyjęciu referatu/komunikatu zostanie przesłana autorom do 28.02.2019. Pełny tekst referatu/komunikatu należy nadesłać pocztą elektroniczną do dnia 18.05.2019. Teksty zakwalifikowane do drukuRead More

Program Konferencji

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wokół Paula Ladewiga i jego „Katechizmu biblioteki” Miejsce: Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Program konferencji 03.06.2019 8.30–9.00 Rejestracja uczestników 9.00–9.45 Otwarcie konferencji 9.45–11.15 Sesja I (prowadzenie: dr hab. Jacek Puchalski) Zdzisław Gębołyś: Śladami Paula Ladewiga. Krystyna Hudzik: Gromadzenie zbiorów w czasach transformacji cyfrowej: między informacją a pamięcią. Jana Onderkova:Read More