Informacje dla autorów referatów, komunikatów i prezentacji

Tytuł referatu/komunikatu wraz z abstraktem (do 600 znaków) należy nadesłać pocztą elektroniczną na adres konferencji ladewig23@ukw.edu.pl do dnia 17.02.2023. Plik z kartą zgłoszenia można pobrać tutaj: (plik w formacie DOC): karta_zgloszenia_2023formularz Informacja o przyjęciu referatu/komunikatu zostanie przesłana autorom do 28.02.2023. Pełny tekst referatu/komunikatu należy nadesłać pocztą elektroniczną do dnia 10.05.2023. Teksty zakwalifikowane do druku po recenzjiRead More

Fotografowanie podczas konferencji

Udział w konferencji jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku lub wypowiedzi uczestnika w związku z konferencją oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i głosu w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym konferencję lub działalność Organizatorów. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatorów z tegoRead More

Sprawy organizacyjne

Parking Zmotoryzowanych uczestników konferencji uprzejmie informujemy, że mogą zaparkować swój pojazd w podziemnym parkingu Biblioteki UKW (ul. K. Szymanowskiego 3), tj. w gmachu, w którym będzie miała miejsce konferencja. Prosimy przekazać tę informację organizatorom konferencji. Internet Podczas konferencji uczestnicy będę mogli korzystać z Internetu poprzez uczelnianą sieć na terenie Biblioteki UKW. Każdy z uczestników otrzymaRead More

Prezentacje

Prosimy o wyrażenie zgody na zamieszczenie na stronie internetowej konferencji prezentacji przedstawionej podczas konferencji w formacie PDF w wersji do odczytania, co jak sądzę, zabezpieczy prezentację przed niedozwolonym użytkiem. W razie zgody bardzo proszę o jej nadesłanie na mój adres elektroniczny konferencji: ladewig23@ukw.edu.pl Pragnę zaznaczyć, że moją intencją, jest danie możliwości zapoznania się z treściąRead More

Fotografie i inne ilustracje w tekście/referacie/prezentacji

Jeżeli zamierzacie Państwo wzbogacić swój tekst o fotografie lub inne rodzaje ilustracji(schemat, wykres, screen it.), proszę uwzględnić następujące wymagania. Fotografia powinna być oryginalna (wielkość), nie kompresowana, zapisana w formacie TIFF, GIF lub PDF (proszę nie dostarczać fotografii w formacie JPG). Proszę też zaznaczyć przy fotografii jej proweniencję, czyli, kto jest autorem fotografii. Jeżeli fotografia, pochodziRead More