Nagrywanie konferencji

Uprzejmie informuje, że konferencja będzie nagrywana. Zaznaczam jednocześnie, że  nagranie nie będzie rozpowszechniane nikomu. Celem nagrania jest archiwizacja konferencji oraz wykorzystanie nagrania do sporządzenia w miarę wiernego i obiektywnego sprawozdania z konferencji. Pragnę zapewnić, że nagranie będzie spełniało wszelkie warunki bezpieczeństwa, uniemożliwiające dostęp do nagrania osobom niepowołanym. Ma to także związek z hybrydową formą konferencji.Read More

Zwiedzanie Biblioteki UKW

Szanowni Państwo, przypominam, że w dniu 30 maja, w godz. 8.30-9.15 dla gości konferencji przewidziane jest zwiedzanie Biblioteki UKW. Bardzo proszę o wskazanie, którym punktem jesteście Państwo zainteresowani. 1. zbiory specjalne, wilniana 2. Biblioteka, Muzeum Uniwersyteckie, Pracownia Badań nad Kulturą Studencką i wystawa World Urban Art

Parking

Szanowni Państwo, bardzo proszę o odpowiedź, kto z uczestników chciałby parkować samochód na parkingu Biblioteki UKW (podziemie Biblioteki). Jeżeli wyrażacie Państwo zainteresowanie, to proszę podać markę samochodu oraz numer rejestracyjny. Niestety liczba miejsc parkingowych do naszej dyspozycji jest ograniczona: 30. W związku z tym proszę o pilną odpowiedź. Z wyrazami szacunku Zdzisław Gębołyś

Uczestnicy konferencji

Lista uczestników konferencji 1. Adamczyk Kazimierz, dr, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2. Bańkowska Małgorzata, dr, Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 3. Boda István Károly, dr, Debrecen Reformed Theological University 4. Bródka Małgorzata, mgr, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 5. Chlewicka-Mączyńska Aldona, dr, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 6. Csont Istvan, dr, Debrecen Reformed TheologicalRead More

Anna Sitarska (1938-2023)

Zmarła profesor Anna Sitarska (1938-2023). Z głębokim smutkiem i żalem informuję, że 21 kwietnia 2023 roku zmarła Anna Sitarska, profesor bibliotekoznawstwa, wybitny naukowiec, osoba niezwykle skromna, i zacna. W 1956 ukończyła Państwowe Liceum Bibliotekarskie w Łodzi, w 1961 studia z zakresu bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim, broniąc pracy magisterskiej pt. Jerzy Andrzejewski. Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa.Read More

Program konferencji – drobne zmiany

Program konferencji 29.05.2023 8.30-9.30 Rejestracja uczestników 9.30-10.00 Otwarcie konferencji 10.00 – 12.15 Sesja I (prowadzenie: dr hab. Zdzisław Gębołyś) 1. Albert Kotowski: Niemców kłopoty z historią 2. Jürgen Warmbrunn: Sine ira et studio? Paul Ladewigs bibliothekarische Prinzipien in der heutigen Welt 3. Jolanta Gwioździk: Obraz bibliotekarza w monarchii habsburskiej na łamach „Österreichische Zeitschrift für Bibliothekswesen”Read More