Komitet naukowy

  • Prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek (Uniwersytet Warszawski)
  • Dr hab. Jacek Puchalski (Uniwersytet Warszawski)
  • Dr hab. Artur Jazdon (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  • Dr hab. Zdzisław Gębołyś (UKW Bydgoszcz)
  • Dr hab. Maja Wojciechowska (Uniwersytet Gdański)
  • Dr Krystyna Hudzik (Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
  • Prof. zw. dr hab. Wiesław Babik (Uniwersytet Jagielloński)
  • Dr Jana Brožovská Onderkova, (Slezska univerzita, Opava)