Kontakt

Zakład Informacji Naukowej
ul. Szymanowskiego 3
85-074 Bydgoszcz

Kontakt mailowy:
Oficjalny adres konferencji: kinib@ukw.edu.pl
Zdzisław Gębołyś: zdzislaw.gebolys@ukw.edu.pl