Na Konferencję już czas!

Blisko, coraz bliżej. Za kilkadziesiąt godzin, spotkamy się w murach Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, na trzeciej konferencji naukowej poświęconej Paulowi Ladewigowi i jego „Katechizmowi biblioteki”, aby spojrzeć po raz kolejny w jego treść, aby też zastanowić się nad aktualnością i uniwersalnością przekazu Paula Ladewiga. Bardzo dziękuję za to , że wyrazili państwo chęć przyjazdu do Bydgoszczy, że przygotowaliście referaty. Cieszę się na to spotkanie. Życzę Państwu miłego pobytu w Bydgoszczy, w szczególności nowych spotkań, nowych inspiracji.

About

View all posts by