Publikacja pokonferencyjna

Informuję uczestników konferencji, że planowane jest wydanie publikacji, zawierającej referaty przygotowane na konferencję naukową. Wydawcą będzie Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, które znajduje się na liście ministerialnej. Książka będzie recenzowana. Proszę o poinformowanie, czy zamierzacie Państwo opublikować swój tekst w naszej książce.

About

View all posts by