Nagrywanie konferencji

Uprzejmie informuje, że konferencja będzie nagrywana. Zaznaczam jednocześnie, że  nagranie nie będzie rozpowszechniane nikomu. Celem nagrania jest archiwizacja konferencji oraz wykorzystanie nagrania do sporządzenia w miarę wiernego i obiektywnego sprawozdania z konferencji. Pragnę zapewnić, że nagranie będzie spełniało wszelkie warunki bezpieczeństwa, uniemożliwiające dostęp do nagrania osobom niepowołanym. Ma to także związek z hybrydową formą konferencji. W konferencji część uczestników, czynnych i biernych weźmie udział w trybie online. Będą oni mieli możność, dzięki wideo transmisji, pełnego uczestnictwa w konferencji, w tym także zadawania pytań w formie pisemnej (cały czas) oraz ustnej (podczas dyskusji), Internetowy przekaz będzie dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Nie jest przewidziana transmisja konferencji w YouTube.

About

View all posts by