Opłaty konferencyjne

Bardzo proszę się powstrzymać z uiszczaniem opłat konferencyjnych do połowy lutego br. Niewykluczone, że opłata konferencyjna zostanie obniżona. Chciałbym jednak zaznaczyć, że wpłynie to na ofertę żywieniową podczas konferencji. W wersji, którą obecnie rozważam, nie będzie finansowany z opłat konferencyjnych bankiet. Gdyby tak się stało, wówczas, uczestnicy konferencji zostaną zaproszeni do pobliskiej restauracji, opłacając posiłki we własnym zakresie. Chciałbym też państwo poinformować, że opłata konferencyjna jest przeznaczona przede wszystkim na zapłatę za catering oraz druk tomu pokonferencyjnego i w mnimalnym tylko zakresie na druk materiałów informacyjnych. Powrót do wcześniejszego planu będzie możliwy, jeżeli pełne koszty bankietu przejmą mile widziani i oczekiwani sponsorzy.

Proszę też pamiętać, aby przed uiszczeniem zapłaty, przesłać na adres konferencji kartę zgłoszenia.

About

View all posts by

Dodaj komentarz