Termin dostarczenia gotowego tekstu do tomu pokonferencyjnego

Szanowni Państwo,

uprzejmie proszę o przesłanie tekstu do tomu pokonferencyjnego w terminie nieprzekraczalnym do 31.07.2019 roku. Planowany termin wydania książki to ostatni kwartał przyszłego roku. Zwłoka w dostarczeniu komputeropisu może spowodować, w przypadku braku ku temu obiektywnych okoliczności, wyłączenie tekstu z planowanego tomu. Ponadto może opóźnić wydanie tomu i spowodować perturbacje finansowe. Jak państwu komunikowałem wcześniej wewnątrz uniwersyteckie regulacje UKW nakazują wydatkowanie funduszy pokonferencyjnych w terminie do końca 2020 roku.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami.
Organizatorzy konferencji: dr hab. Zdzisław Gębołyś

About

View all posts by

Dodaj komentarz