Komunikat organizacyjny

Parking

Zmotoryzowanych uczestników konferencji uprzejmie informujemy, że mogą zaparkować swój pojazd w podziemnym parkingu Biblioteki UKW (ul. K. Szymanowskiego 3), tj. w gmachu, w którym będzie miała miejsce konferencja. Prosimy przekazać tę informację organizatorom konferencji.

Internet

Podczas konferencji uczestnicy będę mogli korzystać z Internetu poprzez uczelnianą sieć na terenie Biblioteki UKW. Każdy z uczestników otrzyma przy rejestracji formularz z loginem i hasłem.

Stołówka akademicka

Poza przerwami kawowymi (na miejscu w gmachu Biblioteki UKW), posiłki będą serwowane w stołówce akademickiej „U Niny”, położonej ok. 300 m do Biblioteki na terenie kampusu uniwersyteckiego UKW (Bydgoszcz, ul. Jana Karola Chodkiewicza 30).

About

View all posts by

Dodaj komentarz