Fotografowanie podczas konferencji

Udział w Konferencji jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku lub wypowiedzi uczestnika w związku z Konferencją oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i głosu w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym Konferencję lub działalność Organizatorów. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatorów z tego tytułu.

Jeżeli ktokolwiek z uczestników konferencji nie wyraża zgody na fotografowanie i przetwarzanie danych/swojego wizerunku utrwalonego w trakcie konferencji, powinien o tym poinformować pisemnie organizatora do dnia rozpoczęcia konferencji, tj. do 3 czerwca 2019 roku.

About

View all posts by

Dodaj komentarz