Informacje dla uczestników

Informacje dla autorów referatów i komunikatów

Tytuł referatu/komunikatu wraz z abstraktem (300 do 600 wyrazów) należy nadesłać pocztą elektroniczną na adres konferencji kinib@ukw.edu.pl do dnia 17.02.2019.

Plik z kartą zgłoszenia można pobrać tutaj: (plik w formacie DOC): karta_zgloszenia_2019

Informacja o przyjęciu referatu/komunikatu zostanie przesłana autorom do 28.02.2019.

Pełny tekst referatu/komunikatu należy nadesłać pocztą elektroniczną do dnia 18.05.2019. Teksty zakwalifikowane do druku po recenzji zostaną umieszczone w recenzowanej publikacji pokonferencyjnej. Szczegółowe wytyczne dla autorów zostaną przekazane wraz informacją o przyjęciu zaproponowanego wystąpienia.

Przewidywany czas wystąpienia: referat – 20 minut; komunikat – 10 min.

Język obrad konferencyjnych oraz przygotowania artykułu do druku: polski, angielski, niemiecki
Wzory zgłoszeń oraz szczegóły wydawnicze pojawią się wkrótce na stronie internetowej konferencji.

Zainteresowani mogą już teraz pisać do organizatora konferencji, Zdzisława Gębołysia na adres: zdzislaw.gebolys@ukw.edu.pl

About

View all posts by

Dodaj komentarz