Program Konferencji

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Wokół Paula Ladewiga i jego „Katechizmu biblioteki”
Miejsce: Biblioteka Główna
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Program konferencji
03.06.2019

8.30–9.00 Rejestracja uczestników

9.00–9.45 Otwarcie konferencji

9.45–11.15 Sesja I (prowadzenie: dr hab. Jacek Puchalski)

 1. Zdzisław Gębołyś: Śladami Paula Ladewiga.
 2. Krystyna Hudzik: Gromadzenie zbiorów w czasach transformacji cyfrowej: między informacją a pamięcią.
 3. Jana Onderkova: Richtungsstreit and opinions on the mission of public libraries in the interwar Czechoslovakia.
 4. Agnieszka Bangrowska: Wprowadzenie nowych związków pochodnych chinoliny do dezynfekcji kolekcji bibliotecznej i archiwalnej.

11.15–11.45 Przerwa kawowa

11.45-14.00 -Sesja II (prowadzenie: dr hab. Maja Wojciechowska, prof. UG)

 1. Paweł Marzec: Serwisy internetowe bibliotek publicznych w województwie kujawsko-pomorskim.
 2. Ewa Goumissi: Znaczenie kobiet w nauce i kulturze Polski okresu międzywojennego na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.
 3. Anna Matysek: Refleksja nad celem pracy bibliotekarza zainspirowana katechizmowym „kątem widzenia” Paula Ladewiga.
 4. Attila Juhász, Erzsébet Dani: The evaluation of scientific research and the university promotional system: open access, predatory journals and scientometry.
 5. Krzysztof Henne: Ożywienie nieożywionego. Nowoczesne przeobrażenia zbiorów jako narzędzia skutecznej informacji i usług (wystąpienie sponsora).

Dyskusja

14.00–15.15 Obiad

15.30-18.15 Sesja III (prowadzenie: dr hab. Artur Jazdon)

 1. Aneta Pajka, Piotr Dobrowolski: Biblioteki wojskowe w upowszechnianiu nauk społecznych i humanistycznych.
 2. Henryka Ilgiewicz: Biblioteki Polskiej Macierzy Szkolnej Ziem Wschodnich (1919–1939).
 3. Leszek Palus: Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu – zadania i wyzwania.
 4. Maja Wojciechowska: Nowe formy działalności bibliotek skierowane na integrację społeczności imigranckich i niwelowanie różnic kulturowych, jako przejaw adaptacji tych instytucji do zmian otoczenia społecznego.
 5. Klaus-Peter Böttger: Teamstruktur in der Zentralbibliothek Essen.
 6. Zbigniew Szarejko (wystąpienie sponsora).

19.30–21.30 Bankiet

 04.06.2019

8.30–9.15 Zwiedzanie Biblioteki UKW

9.15–11.30 Sesja I (prowadzenie: dr hab. Henryka Ilgiewicz)

 1. Edyta Kołodziejczyk: Analiza kultury organizacyjnej Biblioteki Politechniki Łódzkiej.
 2. Erzsébet Dani: Is hyperattention an undesirable development of digital space, or, it can be a tool in learning activity.
 3. Mariusz Balcerek: Cel rozrywkowy bibliotek we współczesnym świecie. Na marginesie dewiz z „Katechizmu biblioteki” Paula Ladewiga.
 4. Ganna Okhrimenko: The issue to training of specialists for the profession „Informational, Library and Archival Sciences” in Ukraine: current situation and problems.
 5. Agnieszka Kowalczyk, Alicja Potocka: Współpraca bibliotek akademickich z kadrą dydaktyczną uczelni w zakresie gromadzenia zbiorów a przemyślenia Paula Ladewiga.
 6. Janina Kosman: „Stara biblioteka w cichym gaju”, czyli refleksje Paula Ladewiga, dotyczące bibliotek naukowych (na przykładzie biblioteki pruskiego Archiwum Państwowego w Szczecinie)

11.3012.00 Przerwa kawowa

12.00–14.30 Sesja II (prowadzenie: prof. zw. dr hab. Wiesław Babik)

 1. Libuše Foberová: Library as a place for inspiration.
 2. Hanna Gaweł: Biblioteki przyszłości wedle koncepcji Paula Ladewiga.
 3. Mariusz Hybiak: Tworzenie i rozwój nowoczesnej biblioteki na przykładzie Stacji Kultura w Rumi w kontekście „Katechizmu biblioteki” Paula Ladewiga.
 4. Zdzisław Kropidłowski: Antonio Magliabechi (1633-1714) – jeden z włoskich poprzedników Paula Ladewiga.
 5. Stanisława Kurek-Kokocińska: Role bibliotekarza wobec adresatów działań bibliotecznych. Analiza treści publikacji praktyków zawodu XX i XXI w.
 6. Monika Król: Nowoczesne systemy do zabezpieczenia i ewidencji zbiorów bibliotecznych (wystąpienie sponsora).

14.30–15.30 Obiad

15.30–18.00 Sesja III (prowadzenie: dr hab. Jacek Tomaszczyk)

 1. István Károly Boda, Erzsébet Tóth: Efficient knowledge representation of selected Wikipedia items related to Callimachus’ life and works in the three-dimensional space.
 2. Roman Wojciechowski: Sopoteka to miejsce dla ludzi – update 2019.
 3. Katarzyna Wodniak: Biblioteka – książka – czytelnictwo w ujęciu dwutygodnika kobiecego „Moja Przyjaciółka” (1934-1939) ze Żnina.
 4. Małgorzata Bańkowska: Społeczno-prawne determinanty rozwoju zawodowego pracowników bibliotek w Polsce.
 5. Zdzisław Gębołyś: Paul Ladewig jako bibliotekoznawca.

Podsumowanie i zakończenie konferencji

Pobierz jako plik PDF: program_konferencji_2019

About

View all posts by

Dodaj komentarz