Parametry fotografii i innych ilustracji: schematy, wykresy, screeny

Szanowni Państwo, jeżeli zamierzacie Państwo wzbogacić swój tekst o fotografie, proszę uwzględnić następujące wymagania. Fotografia powinna być oryginalną (wielkość), nie kompresowana, zapisana w formacie TIFF, GIF lub PDF (proszę nie dostarczać fotografii w formacie JPG). Proszę też zaznaczyć przy fotografii jej proweniencję, czyli, kto jest autorem fotografii. Jeżeli fotografia, pochodzi  do innej osoby/instytucji, proszę przedłożyć stosownąRead More

Termin dostarczenia gotowego tekstu do tomu pokonferencyjnego

Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o przesłanie tekstu do tomu pokonferencyjnego w terminie nieprzekraczalnym do 31.07.2019 roku. Planowany termin wydania książki to ostatni kwartał przyszłego roku. Zwłoka w dostarczeniu komputeropisu może spowodować, w przypadku braku ku temu obiektywnych okoliczności, wyłączenie tekstu z planowanego tomu. Ponadto może opóźnić wydanie tomu i spowodować perturbacje finansowe. Jak państwu komunikowałemRead More

Prezentacje

Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na zamieszczenie na stronie internetowej konferencji prezentacji przedstawionej podczas konferencji w formacie PDF w wersji do odczytania, co jak sądzę, zabezpieczy prezentację przed niedozwolonym użytkiem. W razie zgody bardzo proszę o jej nadesłanie na mój adres służbowy: zdzislaw.gebolys@ukw.edu.pl. Pragnę zaznaczyć, że moją intencją jest danie możliwości zapoznania się zRead More

Podziękowania

Szanowni Państwo, pragnę serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom konferencji „Wokół Paula Ladewiga i jego Katechizmu biblioteki”. Dziękuję za przybycie, za stworzenie niepowtarzalnej atmosfery, za objawiającą się na każdym kroku życzliwość oraz za wyjątkowo aktywny udział w konferencji. Specjalne podziękowania chciałbym złożyć na ręce referentów za przygotowanie referatów, za poniesiony w związku z tym trud badawczy, takżeRead More

Komunikat organizacyjny

Parking Zmotoryzowanych uczestników konferencji uprzejmie informujemy, że mogą zaparkować swój pojazd w podziemnym parkingu Biblioteki UKW (ul. K. Szymanowskiego 3), tj. w gmachu, w którym będzie miała miejsce konferencja. Prosimy przekazać tę informację organizatorom konferencji. Internet Podczas konferencji uczestnicy będę mogli korzystać z Internetu poprzez uczelnianą sieć na terenie Biblioteki UKW. Każdy z uczestników otrzymaRead More

Fotografowanie podczas konferencji

Udział w Konferencji jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku lub wypowiedzi uczestnika w związku z Konferencją oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i głosu w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym Konferencję lub działalność Organizatorów. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatorów z tegoRead More

Program Konferencji

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wokół Paula Ladewiga i jego „Katechizmu biblioteki” Miejsce: Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Program konferencji 03.06.2019 8.30–9.00 Rejestracja uczestników 9.00–9.45 Otwarcie konferencji 9.45–11.15 Sesja I (prowadzenie: dr hab. Jacek Puchalski) Zdzisław Gębołyś: Śladami Paula Ladewiga. Krystyna Hudzik: Gromadzenie zbiorów w czasach transformacji cyfrowej: między informacją a pamięcią. Jana Onderkova:Read More

Conference fee payment

Please make a conference payment in the amount of PLN 420. This amount does not include bank charges. The deadline for making the payment: 31/03/2019 Bank transfer details: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Santander Bank Polska S.A. 13 oddział w Bydgoszczy 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000 SWIFT: WBKPPLPP IBAN: PL92150013601213600186020000 Note: Ladewig 2019Read More

Opłata konferencyjna

Proszę dokonać wpłaty konferencyjnej w wysokości: 420 złotych. Kwota ta nie obejmuje kosztów opłat bankowych. Termin dokonania wpłaty: do 31.03.2019. Opłaty należy dokonać na następujący rachunek bankowy: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Santander Bank Polska S.A. 13 oddział w Bydgoszczy 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000 Z dopiskiem: Ladewig 2019 + imię i nazwiskoRead More