Wskazówki dla autorów tekstów

Przygotowanie tekstu do druku (pobierz w formacie PDF: wytyczne2019): objętość – do 1 a.w. (do 40 000 znaków) łącznie ze streszczeniem (w języku angielskim) oraz z materiałami ilustracyjnymi; tekst należy przygotować w wybranym edytorze tekstu (preferowany edytor tekstu – Microsoft Word) i zapisywać w jednym z formatów: DOC, DOCX lub RTF; tekst należy składać stylem normalnym,Read More

Informacje dla uczestników

Informacje dla autorów referatów i komunikatów Tytuł referatu/komunikatu wraz z abstraktem (300 do 600 wyrazów) należy nadesłać pocztą elektroniczną na adres konferencji kinib@ukw.edu.pl do dnia 17.02.2019. Plik z kartą zgłoszenia można pobrać tutaj: (plik w formacie DOC): karta_zgloszenia_2019 Informacja o przyjęciu referatu/komunikatu zostanie przesłana autorom do 28.02.2019. Pełny tekst referatu/komunikatu należy nadesłać pocztą elektroniczną do dnia 18.05.2019. Teksty zakwalifikowane do drukuRead More